• Čo je zálohovanie do cloudu? Zálohovanie – Vytváranie zálohových kópií údajov s cieľom ich obnovy v prípade straty alebo poškodenia. Cloud v anglickom jazyku znamená cloud computing. V rámci tohto modelu sa uskutočňuje ukladanie aplikácie a informácií na serveroch mimo vašej lokálnej siete a mimo počítača používateľa.
 • Môže dôjsť k úniku mojich súborov? Neexistuje možnosť, aby tretie strany získali prístup k údajom užívateľa alebo aby došlo k úniku údajov. Bez znalosti užívateľského mena a užívateľského hesla nie je možné k nim získať prístup. Všetky súbory sú šifrované už vo vašom zariadení (AES 256) a v takejto podobe sa aj prenášajú. Prenos je tiež šifrovaný (prostredníctvom SSL). Údaje v šifrovanej podobe sú replikované a uložené na dvoch serveroch v dátovom centre, ktoré spĺňa všetky najprísnejšie bezpečnostné požiadavky.
 • Majú tretie strany prístup k mojim údajom? Neexistuje možnosť, aby tretie strany mohli získať prístup k údajom, ktoré boli nahrané na servery Telekom Záloha. Všetky súbory na počítači užívateľa sú rozdelené na menšie časti a pred odoslaním sú predmetom šifrovania AES 256. Súbory na serveroch sú uložené v šifrovanej podobe a každá časť je uložená na náhodnej lokalite. V dôsledku toho je ich reprodukcia treťou stranou nemožná.
 • Ako nainštalujem aplikáciu? Aplikáciu je možné nainštalovať na váš počítač, notebook, tablet a smartfón. Sprievodca inštaláciou vás prevedie cez inštalačný proces. Je to veľmi jednoduché a zaberie menej ako päť minút.
 • Sú moje údaje v bezpečí? Najvyššou prioritou celej platformy je jej bezpečnosť a absencia nedostatkov. Všetky súbory, vrátane tých z aktovky, sú šifrované na miestnom počítači užívateľa už pred ich odoslaním na servery, s použitím algoritmu AES 256. Okrem toho je šifrovaný aj samotný dátový prenos. Týmto sa zamedzuje nepovolenému prístupu k súborom odosielaných užívateľom, pričom nie je možné prelomiť použitý dátový šifrovací algoritmus.
 • Ako sa dostanem k svojím údajom? K svojim údajom sa môžete dostať tromi rôznymi spôsobmi: • Prostredníctvom webového prehliadača • Prostredníctvom počítačovej aplikácie • Použitím aplikácie mobilného zariadenia
 • Ako zistím, či sa záloha vykonala správne? Ak máte záujem, môžete dostávať oznámenia o každej zálohe na vašu obrazovku alebo prostredníctvom emailu. Okrem toho máte prístup k záznamom, ktoré obsahujú informáciu o vykonaných zálohách. Môžete si ich skontrolovať v každej aplikácii.
 • Ako môžem naplánovať vykonanie zálohy? V prvom rade je potrebné určiť, ktoré dáta by ste chceli zálohovať. Majte pritom na pamäti, že by malo ísť o hodnotné údaje, ktorých strata by mohla byť nákladná a obnova nemožná. Po výbere súborov je potrebné určiť čas, kedy sa má vykonať kópia. Následne spustite aplikáciu a s pomocou jednoduchého sprievodcu vytvorte svoj zálohový projekt, kde zadáte svoje vopred pripravené nastavenia.
 • Ako môžem vykonať neplánovanú zálohu? Každý vytvorený zálohový projekt je možné spustiť manuálne. Ak to chcete urobiť, zvoľte v desktopovej aplikácii možnosť Moje projekty. Následne si vyberte konkrétny projekt a kliknite na tlačidlo Vykonať teraz.
 • Čo je zálohový projekt? Zálohový projekt je súbor typov údajov a údajov, pokročilých možností, ako aj frekvencie zálohovania údajov. Môžete vytvoriť toľko projektov koľko chcete a ku každému priradiť rôzne údaje, ako aj nastaviť osobitný plán.
 • Čo je Aktovka? Aktovka vám umožňuje synchronizovať údaje medzi označeným katalógom na počítači užívateľa, serverom Telekom Záloha a ostatnými zariadeniami v rámci užívateľského účtu. Súbory, ktoré sú pridané do katalógu aktovky sa automaticky nahrajú na servery Telekom Záloha. Analogicky, každá zmena v priestore aktovky sa premietne na našom miestnom počítači. Vďaka tomuto je možné mať rovnaký stav aktovky na každom zariadení. Je to výborný nástroj pre spoločnú prácu s dokumentom, ako aj pre zdieľanie súborov s niekoľkými osobami. Okrem synchronizácie údajov nám aktovka umožňuje vytvárať verejné odkazy a zdieľanie údajov.
 • Čo je hlavný počítač? Hlavný počítač, vo význame platformy Telekom Záloha, je každý počítač, na ktorý bola nainštalovaná aplikácia a ku ktorému bol priradený užívateľský účet. Ich maximálny počet je obmedzený licenciou. Mobilné zariadenia nie sú hlavným počítačom, preto ich môžete používať v neobmedzenom počte.
 • Môžem prezerať súbory v Aktovke? Užívateľ môže si prezerať obsah aktovky kedykoľvek. Na miestnom počítači aplikácia synchronizuje obsah určeného katalógu a pri webových aplikáciách sa to vykonáva prostredníctvom online súborov a v mobilnej aplikácii.
 • Môžem sa prihlásiť do jedného účtu z viacerých zariadení? Áno, pre každého používateľa sú vyhradené 3 hlavné počítače, ktoré sa môžu použiť, napríklad pre stolný počítač, notebook a smartfón.
 • Ktoré súbory budú zvolené v prípade výberu automatickej zálohy? Ak si vyberiete automatické zálohovanie, budú zahrnuté všetky súbory z miestneho užívateľského katalógu, ktorých veľkosť nepresahuje 4 GB a ktoré zároveň nie sú v katalógu aktovky.
 • Funguje aplikácia ako služba Windows? Aplikácia nainštalovaná na počítači so systémom Windows pozostáva zo služby, ktorá je zodpovedná za vykonanie zálohy, obnovy a synchronizácie aktovky, ako aj z aplikácie, ktorá poskytuje užívateľské rozhranie. Všetko, čo musíte urobiť, je správne nastaviť projekty a už nebudete musieť viac spúšťať túto aplikáciu. Naša služba sa iniciuje automaticky pri spustení systému a od tohto momentu sa stará o bezpečnosť vašich cenných údajov.
 • Na čo slúži verziovanie? Verziovanie súborov umožňuje užívateľovi obnoviť predchádzajúcu, nie nevyhnutne poslednú verziu súboru tak, aby ste mohli obnoviť predtým vykonané zmeny. Pri základnom nastavení ukladá aplikácia Telekom Záloha až do 30 verzií každého súboru.
 • Týka sa verziovanie aj súborov v aktovke? Áno, súbory v aktovke sú tiež verziované. Každá verzia sa dá stiahnuť cez užívateľský panel. Ak si na záložke Súbory zvolíte oblasť aktovky, môžete kliknúť na ikonku Nastavenia pri akomkoľvek súbore a zvoliť si verziu, ktorú chcete stiahnuť.
 • Čo sa stane, ak počas zálohovania dôjde k prerušeniu internetového pripojenia? Aplikácia pozastaví proces odosielania súborov až do opätovného pripojenia. Spravidla sa pri súbore pokračuje od bodu, v ktorom došlo k prerušeniu.
 • Ako si obnovím svoje údaje? Ak chcete obnoviť údaje uložené na serveroch Telekom Záloha pri použití desktopovej aplikácie, je potrebné v záložke Obnova vybrať súbory a/alebo katalógy, ktoré sa majú stiahnuť. Následne kliknite na Obnoviť vybrané položky. Zobrazia sa Nastavenia obnovy súborov. V zobrazenom okne zvoľte umiestnenie údajov, ktoré chcete obnoviť. Vyberte medzi pôvodným adresárom, z ktorého sa údaje prenášali a adresárom určeným užívateľom. Okrem toho si môžete vybrať operáciu, ktorú má aplikácia vykonať, ak sa v určenom umiestnení nachádzajú súbory s rovnakým názvom ako majú obnovené súbory. Aplikácia môže prepísať súbory ak sú existujúce súbory staršie. Ak možnosť zahŕňa prepísanie súborov (vytvorte kópiu prepísaných súborov), k prepísaným súborom sa pridá koncovka *. bak a oba súbory budú uložené v rovnakom umiestnení. Ak používate základný kľúč, môžete sťahovať súbory tiež prostredníctvom vášho užívateľského ovládacieho panelu. Ak to chcete urobiť, prihláste sa ako užívateľ, vyberte hlavný počítač a zvoľte súbory, ktoré by ste chceli stiahnuť a vyberte Stiahnuť.
 • Je možné urobiť kópiu súboru, s ktorým sa práve pracuje? Áno, je to možné vďaka použitiu mechanizmu VSS, ktorý je povolený v základnom nastavení pre všetky projekty vytvorené užívateľom.
 • Čo sa stane ak dosiahnem maximálnu kapacitu? Pred dosiahnutím limitu kapacity vášho účtu dostanete emailom upozornenie, takže sa na to budete môcť vopred pripraviť. Keď užívateľ dosiahne maximálny priestor, bude opäť informovaný emailom, pričom zálohy sa nevykonajú. Synchronizácia sa tiež pozastaví. Zákazník môže kedykoľvek upravovať svoj účet a týmto spôsobom zvýšiť svoj dostupný priestor na účte.
 • Môžem si urobiť zálohu svojej emailovej schránky? Môžete zálohovať svoju emailovú schránku ak ju synchronizujete s Microsoft Outlook na vašom miestnom počítači. Ak to chcete urobiť, jednoducho vyberte vhodný typ projektu a označte súbory (PST a OST), ktoré sa majú zálohovať. Záloha emailových schránok, ktoré sa nachádzajú na serveri MS Exchange je tiež povolená pre používateľov serverov Telekom Záloha Pro.
 • Neviem kde sú uložené moje emaily v mojom počítači. Ako môžem urobiť zálohu? Telekom Záloha automaticky vyhľadá umiestnenie Microsoft Outlook. Všetko, čo musíte urobiť, je zvoliť možnosť zálohovanie emailov a Telekom Záloha urobí všetko ostatné.
 • Ktoré porty na mojom počítači používa nainštalovaná aplikácia Telekom Záloha? Telekom Záloha používa štandardné porty. Celá komunikácia medzi službou Telekom Záloha a našimi servermi je prostredníctvom portu 443 (SSL) a portu 80. Preto nie je pre používanie softvéru potrebné upravovať nastavenie firewallu alebo internetového bezpečnostného softvéru.
 • Stratia sa moje súbory ak si zabudnem obnoviť licenciu? Užívateľské súbory na platforme Telekom Záloha sú uložené do konca trvania užívateľskej licencie, ak nenastane niektorá z nasledujúcich situácií: • zrušenie – údaje uložené na dobu 1 mesiac; • odstránenie užívateľských účtov – údaje uložené na dobu 1 mesiac; • vymazanie údajov – uložené na dobu 1 mesiac; • reset šifrovacieho kľúča – údaje sú zmazané okamžite.
 • Môžem si urobiť zálohu externých diskov (USB)? Áno, Telekom Záloha vám umožňuje zálohovanie súborov uložených na akomkoľvek externom zariadení, ktoré je pripojené k vášmu počítaču. Jednoducho zvoľte miestne údaje a označte tieto súbory. V prípade výskytu chyby choďte do Pokročilých možností a vyberte Vykonať zálohu prostredníctvom užívateľských práv Windows a následne zadajte užívateľské meno a heslo používané pre Windows.
 • Čo to je záloha prostredníctvom užívateľských práv Windows a ako ju vykonám? Každá záloha sa môže vykonať prostredníctvom užívateľských práv Windows, čo znamená že počas vykonávania zálohy sa objaví impersonácia služby, ktorá funguje v kontexte určeného užívateľa. S týmto riešením môže užívateľ vykonať zálohu zdrojov, ktorá si vyžaduje dodatočné povolenia, keďže štandardná služba funguje s právami miestnej služby. Pre vykonanie zálohy prostredníctvom zálohy užívateľských práv Windows, navštívte záložku Pokročilé v sprievodcovi projektov a následne zvoľte Vykonať zálohu prostredníctvom užívateľských práv Windows a zadajte prístupové údaje.
Späť na hlavnú stránku